TƯƠNG TÁC FACEBOOK LÀ GÌ?

LÀ NHỮNG LƯỢT LIKE-COMMENT-SHARE BÀI VIẾT QUA LẠI GIỮA CÁC TÀI KHOẢN FACEBOOK VỚI NHAU. HOẠT ĐỘNG NÀY DIỄN RA THƯỜNG XUYÊN SẼ TẠO RA MỐI QUAN HỆ BỀN CHẶT TRÊN MẠNG XÃ HỘI, TÀI KHOẢN TƯƠNG TÁC CÀNG TỐT THÌ BẠN CÀNG CÓ CƠ HỘI BÁN HÀNG DỄ DÀNG TRÊN FACEBOOK. TƯƠNG TÁC FACEBOOK…