Hướng dẫn update phiên bản chrome trên Phần mềm Ninja Care

Ngay từ khi Google Chrome update phiên bản mới nhất dẫn đến tình trạng nhiều tài khoản mở chrome trên Ninja Care lên bị đứng yên, hoặc không thể mở chrome khi login tài khoản, vậy làm thế nào để khắc phục lỗi không thể login tài khoản facebook trên phần mềm Ninja Care .…